COPD

Wat is COPD?

COPD is een chronische longaandoening waardoor iemand bij voortduring klachten kan hebben van hoesten en/of kortademigheid. Iemand kan COPD hebben in een lichte mate waarbij weinig of geen hinder wordt ondervonden tot een zeer ernstige mate waarbij iemand zo kortademig is dat zelf bewegen binnenshuis als zwaar wordt ervaren.

Informatieboekje voor patiënten met COPD
Hieronder kunt u een folder downloaden die het astmafonds heeft samengesteld voor mensen die COPD hebben.

Patiëntenversie Zorgstandaard COPD