Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw zorgaanbieder. Het is verstandig iets met uw ontevredenheid te doen. De eerste stap die u kunt zetten is het aangaan van een gesprek met uw zorgaanbieder. Leg uit waarom u ontevreden bent en probeer samen een oplossing te zoeken. Het kan zijn dat u ook na zo’n gesprek met uw zorgaanbieder ontevreden blijft. U kunt dan overwegen een klacht in te dienen volgens de klachtenprocedure van de betreffende zorgverlener. Alle zorgaanbieders van Zorggroep Gorinchem zijn aangesloten bij een klachtenregeling. 

Zorggroep Gorinchem vindt het belangrijk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u niet tevreden bent over de zorg vanuit de zorggroep (Diabetes, COPD en Hart-& Vaatzorg die geleverd wordt door zorgverleners van Zorggroep Gorinchem- zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten en pedicures) , kritiek heeft op de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden, neemt u dan contact met ons op. Wij waarderen het wanneer u ons een gelegenheid geeft van uw klacht te leren en hiermee de zorg te verbeteren.

Hoe meldt u een klacht? 

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via onderstaand formulier.
Klachtenformulier
U kunt dit formulier via de website downloaden en printen. Dit document kunt u sturen naar:

Secretariaat Zorggroep Gorinchem

Postbus 90, 4200 AB  Gorinchem

T (0183) 64 64 15

E zg@huisartsenzorg.nu

Uw melding wordt in behandeling genomen en u ontvangt binnen 10 werkdagen een eerste reactie / ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg. Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling contact met u op over de te volgen procedure.

www.klachteninfo-ske.nl

Hier kunt u de folder over klachten downloaden